Klassengrootte

Dalton Dokkum streeft ernaar om qua leerlingenaantallen overzichtelijke klassen samen te stellen. Soms kan het voorkomen dat door een ongunstige verdeling van leerlingen over niveaus en leerjaren dat niet haalbaar is. We streven ernaar dat klassen niet groter worden dan 30 leerlingen.

We wijken alleen af van deze maximale aantallen als leerlingen intern, dus leerlingen die al op Dalton Dokkum zitten, op- of afstromen of niet bevorderd kunnen worden en eventueel bij (ongunstige) keuzes voor de keuzevakken.