Contact

Dalton Dokkum

Parklaan 1  
9103 ST Dokkum 

058 8801 660
daltondokkum@pj.nl

Contactmomenten

Er worden diverse informatieavonden op Dalton Dokkum gehouden. Uiterlijk een week van tevoren ontvangen ouders/verzorgers een uitnodiging hiervoor. De data voor deze avonden zijn te vinden in de jaaragenda. In ieder geval houden we twee keer per jaar een contactmoment na het uitreiken van de rapporten. Ouders/verzorgers kunnen dan met de leraren/mentoren spreken over de studieresultaten en het welbevinden van de leerling. In de periodes daartussen kunnen ouders/verzorgers altijd terecht met vragen bij de persoonlijk mentor, pedagogisch medewerker en/of locatiedirecteur.

Transparant met elkaar

School en ouders zijn voor een groot deel samen verantwoordelijk voor de cognitieve, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen/kinderen. School en ouders hebben een gezamenlijk doel en zijn mede daardoor partners van elkaar die vooral met elkaar moeten samenwerken. Veelvuldig met elkaar communiceren en het (transparant) delen van meningen en suggesties hoort daar heel nadrukkelijk bij. Ter versterking van deze communicatie, betrokkenheid en onderlinge band organiseert Dalton Dokkum één of twee keer per jaar een meedenk-avond. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld sociale veiligheid, toetsen, huiswerk, onderwijsprogrammering. Daarnaast zijn nog vele andere onderwerpen mogelijk.