Downloads

  PTA

  Aan het begin van de examenperiode krijgt elke leerling een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin is de volgende informatie te vinden:

  • Per vak een omschrijving van welke onderdelen onder het schoolexamen vallen;
  • regels met betrekking tot herkansingen;
  • informatie met betrekking tot het examen.

  PTA Dalton Dokkum havo-t 2023-2025

  PTA Dalton Dokkum vmbo-t 2023-2025