Downloads

    PTA

    Aan het begin van de examenperiode krijgt elke leerling een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin is de volgende informatie te vinden:

    • Per vak een omschrijving van welke onderdelen onder het schoolexamen vallen;
    • regels met betrekking tot herkansingen;
    • informatie met betrekking tot het examen.