Examens

Al onze leerlingen leiden we op naar een diploma. Om dit diploma te behalen moeten leerlingen, aan het einde van hun periode op het voortgezet onderwijs, een centraal (landelijk) examen maken.

PTA

De examenperiode start voor vmbo-t leerlingen vanaf leerjaar 3 en voor havo leerlingen vanaf leerjaar 4. Aan het begin van de examenperiode krijgt elke leerling een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin wordt per vak beschreven welke onderdelen onder het schoolexamen vallen. Daarnaast worden regels met betrekking tot herkansingen en informatie met betrekking tot het examen beschreven.

Wettelijke kaders

De wettelijke kaders van het examen, met onder andere de slaag-/zakregeling, staan beschreven in het examenbesluit dat te vinden is op de website van Examenblad. Op deze website is nog veel meer informatie te vinden, onder andere over de roosters voor het centraal examen.