Financiële tegemoetkoming

Er zijn verschillende soorten vergoedingen mogelijk, hieronder meer informatie.

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag

Het kan voorkomen dat ouders te weinig geld hebben om hun kind (of kinderen) mee te laten doen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, sport, muziekles of om schoolspullen te kopen. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: geen of te weinig werk, een uitkering, echtscheiding, ziekte, hoge lasten of gewoon pech.

Gezamenlijk initiatief

Hierdoor kan in Nederland een op de acht kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor het kind, belangrijke activiteiten. Om dit te voorkomen en om te zorgen dat elk kind mee kan doen, is het Kindpakket opgezet. Dit is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen kinderen volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Via de website van Samen voor alle kinderen is eenvoudig een vergoeding aan te vragen.

Stichting Leergeld

Ouder(s)/verzorger(s) met een inkomen op bijstandsniveau, die kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar hebben, kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage van Stichting Leergeld. Dit geldt alleen voor de ouder(s)/verzorger(s) die onoverkomelijke financiële hindernissen tegenkomen bij het betalen van bijvoorbeeld schoolreizen, schoolactiviteiten of andere schoolkosten. Bovendien is Stichting Leergeld een organisatie die ouder(s)/verzorger(s) kan helpen met advies. Kijk op de website van Stichting Leergeld voor meer informatie.