Arbeidsoriëntatie stage

Leerlingen van klas 3 vmbo-t en klas 3 havo gaan een week op arbeidsoriëntatie stage. Het is de bedoeling dat leerlingen in deze week kennis maken met een beroep waar ze interesse voor hebben. Leerlingen zoeken zelf deze stageplek. Voor advies kunnen ze altijd terecht bij de mentor.

In de stageweek houdt de leerling een stageboek bij en maakt hij of zij voor verschillende vakken opdrachten. Denk bijvoorbeeld aan het houden van een interview en het uitvoeren van kleine onderzoeken. Tijdens de stage komt een docent langs bij het bedrijf of bij de instelling om een voortgangsgesprek te houden met de leerling en de stagebegeleider.