Vertrouwenspersoon

Op Dalton Dokkum is meneer R. J. Prins de vertrouwenspersoon. Hij is te bereiken via e-mail: rprins@pj.nl. Hij is het aanspreekpunt voor medewerkers, leerlingen en bezoekers van de school die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Klachten en bemiddelen

Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld klachten over seksuele intimidatie, racisme of discriminatie. Ook kan de vertrouwenspersoon bemiddelen tussen medewerkers en leerlingen wanneer de reguliere wegen niet tot een oplossing van een mogelijk conflict hebben geleid. 

Vertrouwen

De vraagstukken die aan de vertrouwenspersonen worden voorgelegd, worden met zorgvuldigheid en in vertrouwen behandeld. Alle informatie wordt verplicht vertrouwelijk behandeld. De klager dient steeds uitdrukkelijk toestemming te geven, voordat de vertrouwenspersonen informatie kunnen inwinnen bij andere personen of instanties. De complete klachtenregeling is te lezen en te downloaden op onze website.

Extern vertrouwenspersoon

Naast de interne vertrouwenspersoon is OSG Piter Jelles voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten met GGD Fryslân. Voor onze scholen is Adriaentsje Tadema de vertrouwenspersoon. Contactgegevens en meer informatie zijn te vinden via de schoolgids van OSG Piter Jelles.

De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. Meer informatie is te vinden op de website van GGD Fryslân.