Communicatie

Op Dalton Dokkum werken wij met verscheidene communicatiemiddelen. Op deze pagina is informatie te vinden over nieuwsbrieven, social media en digitale programma’s ten behoeve van lesstof, resultaten en studieloopbaan en het rooster.

Nieuwsbrieven

Met enige regelmaat worden er nieuwsbrieven per e-mail verzonden. Door middel van deze nieuwsbrieven verstrekken wij informatie over onder andere ouderavonden, oudergesprekken, schoolreizen, klassenuitjes en bijzondere activiteiten.

Social media

Onze activiteiten zijn te volgen op Instagram, Facebook en YouTube!

Digitale programma’s

Op Dalton Dokkum werken we met verschillende digitale programma’s. Dit om onder andere lesstof aan te bieden, resultaten en studieloopbaan overzichtelijk te maken en inzage in het rooster te geven. Onder deze tekst wordt informatie over de programma’s gegeven en zijn snelkoppelingen naar de betreffende programma’s te vinden.

Learning Portal

De Learning Portal is een volledig digitale leeromgeving waarin voortgang, planning en gespreksverslagen tussen de leerling en de persoonlijk mentor inzichtelijk zijn. In leerjaar 1, 2, 3 vmbo-t en havo bieden we alle lesstof digitaal aan. In leerjaar 4 vmbo-t en 4 havo en 5 havo wordt lesstof deels digitaal en deels middels boeken aangeboden.

Met behulp van de Learning Portal werken leerlingen vanuit duidelijke leerdoelen op vmbo-t of havo niveau. Dit maakt het mogelijk voor leerlingen om elk vak op zijn/haar eigen niveau, in zijn/haar eigen tempo te volgen. Ook het behalen van bepaalde leerdoelen op vwo niveau behoort tot de mogelijkheden.

De Learning Portal is toegankelijk voor leerlingen. Ouders/verzorgers hebben inzage in alle gegevens als zij samen met hun zoon of dochter de Learning Portal bekijken. De benodigde inlogcodes worden aan het begin van de schoolcarrière door school verstrekt. 

Somtoday

Leerlingvolgsysteem Somtoday maakt resultaten en studieloopbaan in de bovenbouw overzichtelijk. Daarnaast wordt de aanwezigheid in Somtoday geregistreerd. Somtoday is toegankelijk voor leerlingen en voor ouders van leerlingen jonger dan 18 jaar. De benodigde inlogcodes worden aan het begin van de schoolcarrière door school verstrekt.

ItsLearning

ItsLearning is een leerplatform, een digitale leeromgeving welke docenten helpt uitdagende lessen te geven en de leerlingen de mogelijkheid biedt een gepersonaliseerde leerroute te volgen. ItsLearning is toegankelijk voor leerlingen. Ouders/verzorgers hebben inzage in alle gegevens als zij samen met hun zoon of dochter ItsLearning bekijken. 

Zermelo

In het programma Zermelo wordt het lesrooster weergegeven. Roosterwijzigingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt in Zermelo.