Verzuim

Melding bij ongeoorloofd verzuim

Lesverzuim komt helaas voor en brengt voor de leerling vaak extra werk met zich mee. Ongeoorloofd verzuim wordt bestraft en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar als de leerling nog leerplichtig is. Verzuim wordt per leerling dagelijks bijgehouden in ons administratiesysteem.

Als ouder/verzorger ontvang je bij ongeoorloofd lesverzuim/spijbelen automatisch vanuit SomToday een melding via de mail. Deze mail ontvang je aan het einde van de dag. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de mentor. In ons verzuimprotocol is de volledige regeling met betrekking tot verzuim te vinden.

Te laat komen

Op YnSicht streven we ernaar om spijbelen en te laat komen zo actief mogelijk te bestrijden. Te laat komen is over het algemeen makkelijk te vermijden; we reageren er daarom streng op. Leerlingen die te laat komen verstoren namelijk de reeds begonnen les.

Bij een enkele keer te laat komen krijgt de leerling een mail die ook naar de ouders/ verzorgers gestuurd wordt. In deze mail staat dat het te laat komen tot gevolg heeft dat de leerling zich de volgende schooldag ’s ochtends om 08.00 uur moet melden. Bij herhaling maken we mogelijk een melding bij de leerplichtambtenaar en krijgt de leerling geen toegang tot de les waarvoor hij/zij te laat is. De leerling meldt zich dan in het YnSicht+ lokaal.

Voorspelbare absentie melden

Bij voorspelbare absentie (dokters- of tandartsbezoek) verzoeken we vooraf een absentiebriefje in te vullen en mee te geven. Als ouder/verzorger kun je ook bellen of mailen naar YnSicht: 058-880 15 00 – verzuimyns@pj.nl.

Ziekmelding

Bij ziekmelding vragen we de school te bellen (058-880 15 00) of te mailen naar verzuimyns@pj.nl tussen 07.45 uur en 08.30 uur. Als een leerling afwezig is terwijl hij niet ziek is gemeld, neemt de school contact op met het thuisfront.