Ziekmelden

Ziekte of afwezigheid moeten ouders of verzorgers zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 08.30 uur, melden. Dit kan via verzuimyns@pj.nl of telefonisch op 058-8801500. Na de ziekte of afwezigheid geeft de ouder/verzorger de leerling een briefje mee, die dat in kan leveren bij de receptie. Daarmee wordt uw kind weer beter gemeld.

Wilt u bij verhuizing tijdig uw nieuwe adres en telefoonnummer aan de administratie op telefoonnummer 058-8801500 doorgeven? Dit kan veel moeilijkheden voorkomen.

Ook een wijziging van (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres zo snel mogelijk doorgeven bij de administratie.