Vakanties

Vakanties
Vakantieregeling leerlingen Piter Jelles schooljaar 2019-2020
lesvrije dag*                                                                         Maandag 26 augustus 2019
Herfstvakantie                                                                      Maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie                                                                        Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
lesvrije dag*                                                                         Maandag 6 januari 2020
lesvrije dag*                                                                         Vrijdag 14 februari 2020
Voorjaarsvakantie                                                                 Maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020
lesvrije dag*                                                                         Maandag 24 februari 2020
Goede Vrijdag                                                                     Vrijdag 10 april 2020
2e paasdag                                                                          Maandag 13 april 2020
Meivakantie incl. koningsdag en 4 en 5 mei                          Maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaart                                                                          Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag                                                             Maandag 1 juni 2020
Inhaaldagen*                                                                        Maandag 29 juni t/m 3 juli 2020
Zomervakantie                                                                     Maandag 6  juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020

Onderwijsvrije dagen*
* In individuele gevallen kan aan de leerling gevraagd worden op deze dagen aanwezig te zijn op school. Bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen.

Verlof buiten schoolvakanties

Verlof dat buiten de schoolvakanties valt, moeten ouders/verzorgers aanvragen bij de directie van de betreffende vestiging. Wettelijk gezien kan dit alleen bij:
• gewichtige omstandigheden;
• bepaalde religieuze feestdagen;
• de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.

Voor het aanvragen van verlof is dit protocol met bijbehorend aanvraagformulier beschikbaar. De aanvraag moet worden aangevuld met een gemotiveerde verklaring. De directie neemt (eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar) een besluit over een verlofaanvraag van maximaal tien schooldagen en zijn daarbij gehouden aan de bepalingen in de Leerplichtwet. Indien er geen verlof verleend wordt, kunnen ouders schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van Piter Jelles.

Wanneer de aanvraag méér dan tien verlofdagen onder schooltijd betreft, wordt de aanvraag door de school doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit.