Absentie en ziekmelden

Mail naar verzuimyns@pj.nl of bel naar 058-8801500.

Ziek melden

Absentie en ziekmeldingen kunt u mailen naar verzuimyns@pj.nl.

Of bellen naar: 058-8801500

Ons zorgteam

Zorgteam

De zorgfunctionarissen spelen een belangrijke rol op het gebied van leerlingenzorg, zij zijn de schakel tussen de mentor en de tweede en derdelijnszorg. De zorgfunctionarissen coördineren alle zaken met betrekking tot de leerlingenzorg. Dat wil zeggen dat zij, op het gebied van leerlingenzorg, het aanspreekpunt zijn binnen de school. Ook voor externe partijen zoals leerplichtambtenaar, sociaalverpleegkundige (Jeugdgezondheidszorg GGD), Samenwerkingsverband Fryslan-Noard, regiecentrum Veilig Thuis, sociale wijkteams/ gebiedsteams, en anderen. De onderstaande personen maken deel uit van het zorgteam van YnSicht.

Mevr. M. van der Linde

mvanderlinde@pj.nl

Mevr. Y. Opmeer- van der Velde

yopmeervandervelde@pj.nl

Vakanties en vrije dagen

Vakantieregeling leerlingen OSG Piter Jelles schooljaar 2023-2024


Herfstvakantie maandag 23 oktober 2023 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t/m maandag 8 januari 2024**
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdag vrijdag 29 maart 2024*
Tweede Paasdag maandag 1 april 2024
Meivakantie maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei* 2024
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei & vrijdag 10 mei* 2024
Tweede Pinksterdag maandag 20 mei 2024
Zomervakantie maandag 15 juli 2024** t/m vrijdag 30 augustus 2024
*Roostervrije dagen:
• vrijdag 29 maart 2024 (Goede Vrijdag)
• maandag 6 mei 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024 (verlengde meivakantie)
• vrijdag 10 mei 2024 (dag na Hemelvaartsdag)
Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in de meivakantie en in het weekend.
**Onderwijsvrije dagen:
• maandag 4 september 2023 (maandag na zomervakantie)
• maandag 8 januari 2024 (maandag na de kerstvakantie)
• maandag 15 juli 2024 t/m vrijdag 19 juli 2024 (5 dagen voor de zomervakantie)
In individuele gevallen kan aan de leerling gevraagd worden om op de onderwijsvrije
dagen aanwezig te zijn op school. Bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen

Studiedagen

   
    
1maandag1-9-2023 
2dinsdag26-9-2023 
3maandag30-10-2023 
4maandag8-1-2024 
5vrijdag16-2-2024 
6dinsdag2-4-2024 
7maandag13-5-2024 

YnSicht

Missie 

We geloven dat iedere jongere eigen talenten in zich heeft en het verdient om eerlijke, gelijkwaardige kansen te krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Visie 

In alles wat we doen staat de vmbo-leerling en diens ontwikkeling centraal. We zien iedere leerling en stimuleren en begeleiden deze om het beste uit zichzelf te halen. 

Wat doen we? 
 
Wij verzorgen een onderwijsprogramma waarbij iedere leerling de mogelijkheid krijgt om te verkennen en te ontdekken wat de leerling kan en wil. Dit doen we door breed vmbo-onderwijs met gepersonaliseerde leerroutes aan te bieden. Hierbij leren leerlingen door te doen; op school en in de wereld om de school heen. 

Er zijn korte lijnen tussen leerling, school en thuis. Ouders/verzorgers en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de begeleiding van de leerling. Op deze manier bereiden we met elkaar leerlingen optimaal voor op hun toekomst en op de volgende stap naar het mbo of de havo.  

Ons onderwijs vindt plaats onder leiding van bekwaam onderwijspersoneel. Docenten geven op basis van de visie van de school en specifieke onderwijsvragen van leerlingen, geïnspireerde, zinvolle lessen. Er zijn veel onderwijsmogelijkheden. Elke vestiging van OSG Piter Jelles heeft specifieke lessentabellen die passen bij de onderwijskundige visie van de vestiging. De lessen zijn daarin opgenomen.