YnSicht

Missie 

We geloven dat iedere jongere eigen talenten in zich heeft en het verdient om eerlijke, gelijkwaardige kansen te krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Visie 

In alles wat we doen staat de vmbo-leerling en diens ontwikkeling centraal. We zien iedere leerling en stimuleren en begeleiden deze om het beste uit zichzelf te halen. 

Wat doen we? 
 
Wij verzorgen een onderwijsprogramma waarbij iedere leerling de mogelijkheid krijgt om te verkennen en te ontdekken wat de leerling kan en wil. Dit doen we door breed vmbo-onderwijs met gepersonaliseerde leerroutes aan te bieden. Hierbij leren leerlingen door te doen; op school en in de wereld om de school heen. 

Er zijn korte lijnen tussen leerling, school en thuis. Ouders/verzorgers en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de begeleiding van de leerling. Op deze manier bereiden we met elkaar leerlingen optimaal voor op hun toekomst en op de volgende stap naar het mbo of de havo.  

Ons onderwijs vindt plaats onder leiding van bekwaam onderwijspersoneel. Docenten geven op basis van de visie van de school en specifieke onderwijsvragen van leerlingen, geïnspireerde, zinvolle lessen. Er zijn veel onderwijsmogelijkheden. Elke vestiging van OSG Piter Jelles heeft specifieke lessentabellen die passen bij de onderwijskundige visie van de vestiging. De lessen zijn daarin opgenomen.