Ons zorgteam

Zorgteam

De zorgfunctionarissen spelen een belangrijke rol op het gebied van leerlingenzorg, zij zijn de schakel tussen de mentor en de tweede en derdelijnszorg. De zorgfunctionarissen coördineren alle zaken met betrekking tot de leerlingenzorg. Dat wil zeggen dat zij, op het gebied van leerlingenzorg, het aanspreekpunt zijn binnen de school. Ook voor externe partijen zoals leerplichtambtenaar, sociaalverpleegkundige (Jeugdgezondheidszorg GGD), Samenwerkingsverband Fryslan-Noard, regiecentrum Veilig Thuis, sociale wijkteams/ gebiedsteams, en anderen. De onderstaande personen maken deel uit van het zorgteam van YnSicht.

Mevr. M. van der Linde

mvanderlinde@pj.nl

Mevr. Y. Opmeer- van der Velde

yopmeervandervelde@pj.nl