Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag op school, het kan ook jou overkomen.

  • Voel je je onveilig?
  • Word je lastig gevallen?
  • Word je gepest?
  • Word je aangeraakt op een manier die jij niet prettig vindt?
  • Gebeuren er dingen op internet die je als onprettig of onveilig ervaart?

Blijf hier niet mee rondlopen. Er is altijd iemand bij wie je terecht kunt met je verhaal, met wie je vertrouwelijk kunt praten. Onze contactpersoon machtsmisbruik, herstelrecht- of pestcoördinator en vertrouwenspersoon is Elise Mulder (emulder@pj.nl). Als je klachten of problemen hebt, kun je die aan de vertrouwenspersoon vertellen. Zij kan met jou zoeken naar de beste aanpak.

Naast de interne vertrouwenspersoon is er ook een extern vertrouwenspersoon, Adriaentsje Tadema. Contactgegevens en meer informatie zijn te vinden via de schoolgids van OSG Piter Jelles.

Bij OSG Piter Jelles zetten we ons samen in om voor iedere leerling een fijne schooltijd te realiseren: leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en ouders.

Sociaal veilig klimaat op eigen wijze

Om een sociaal veilig klimaat te creëren zetten de scholen van OSG Piter Jelles verschillende zaken in. Denk aan met elkaar samenhangende interventies, programma’s en methoden. Dit doen de scholen op zowel individueel niveau, klassikaal niveau en schoolniveau. De locaties van OSG Piter Jelles vullen dit op eigen wijze in. Dit is onder andere afhankelijk van de leerlingenpopulatie en de schoolcultuur.

Herstelrechtcoördinator bij !mpulse Kollum

De Herstelrechtcoördinator (pestcoördinator) zorgt er, samen met alle leerlingen en teamleden, voor dat er vanaf het begin van het schooljaar aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de Pestcoördinator) doorgenomen. De gedragsregels zijn te vinden op de website van iedere school.

Iedereen alert

Alle medewerkers zijn alert op pestgedrag. !mpulse Kollum maakt omstanders ook verantwoordelijk voor pestgedrag en leert leerlingen pestgedrag te herkennen. Elk signaal van pesten wordt door de school serieus genomen. Ook ouders/verzorgers worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

Pestprotocol en tevredenheidsonderzoeken

In het pestprotocol is volledig beschreven hoe er met pesten wordt omgegaan.

Verder brengen alle scholen van Piter Jelles jaarlijks de sociale veiligheid in kaart door middel van leerling tevredenheidonderzoeken. De resultaten hiervan zijn te vinden op de website van Scholen op de kaart.