Leermiddelen

Op Piter Jelles !mpulse Kollum worden in principe alle benodigde lesmaterialen gratis beschikbaar gesteld aan de leerling. De leerlingen maken gebruik lesboeken die door de school bekostigd worden. Ook kan de leerling gebruik maken van de op school aanwezige WIFI-verbinding. Tevens ontvangt iedere leerling bij zijn of haar Piter Jelles-account een compleet Office 365-pakket die op 5 (eigen) devices geïnstalleerd kan worden. 

Wij vragen al onze leerlingen iedere lesdag een eigen device (zoals een laptop of tablet) mee te nemen naar school voor de verwerking van de lesstof. Dit gebeurt voornamelijk middels het door de school beschikbaar gestelde Microsoft 365-pakket en het internet. We stellen geen andere (hoge eisen) aan de aard van het device.

Schoolboeken

Het leveren van schoolboeken hebben we als OVO Fryslân Noord uitbesteed aan Osinga & De Jong. Leerlingen bestellen hun boekenpakket geheel gratis via de website van https://www.mijnleermiddelen.nl. De boeken worden dan thuis afgeleverd. Voor vragen over het bestellen van boeken kun je terecht bij de helpdesk van Osinga de Jong.

Wanneer je de boeken hebt ontvangen, moet je deze goed controleren: is alles aanwezig wat op de pakbon staat? Hebben de boeken geen grote schade (waterschade, veel gekras, missende pagina’s)? Kortom, kun je ermee werken? Als je een fout ontdekt, vragen of opmerkingen hebt, neem dan geen contact op met school maar met de klantenservice van Osinga & De Jong. Zij helpen je graag verder.

Schoolbenodigdheden

Om goed beslagen ten ijs te komen, verwachten we van alle leerlingen onderstaande basisuitrusting:

  • Een eigen device/laptop;
  • Agenda;
  • etui met daarin pennen, (kleur)potloden, gum, geodriehoek, schaar, rekenmachine, lijmstift;
  • verschillende A4-ordners, multomap(pen) en/of schriften (lijntjes en ruitjes);
  • snelhechters en showtassen;
  • een koptelefoon of oortjes;
  • sportkleding en gymschoenen;
  • broodbak/drinkbeker;
  • stevige schooltas.

De Lauwersregeling

Inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân kunnen in aanmerking komen voor de Lauwersregeling. Op grond van deze regeling kunnen huishoudens met een lager inkomen een tegemoetkoming krijgen voor kosten van maatschappelijke participatie. Ook bijkomende schoolkosten kunnen via deze regeling vergoed worden. Voor meer informatie over de Lauwersregeling verwijzen we naar de website van Noardeast-Fryslân.