Pedagogisch klimaat

Respectvol met elkaar omgaan is bij ons vanzelfsprekend. Dat geldt voor het team, de leerlingen en ouders/verzorgers. Bij ons op school liggen de principes van het Herstelrecht aan de basis van de omgang met elkaar.

De pedagogische dansvloer

Op !mpulse Kollum worden leerlingen vanaf het eerste moment vertrouwd gemaakt met Herstelrecht. Dit doen we in de vorm van het model van de pedagogische dansvloer. De termen ‘rood’ en ‘groen’ zijn hierbij voor de leerlingen belangrijk. ‘Rood gedrag’ is gedrag dat leidt tot ruzie, misverstanden en conflicten. ‘Groen gedrag’ is gedrag dat bijdraagt aan een open communicatie en het voorkomen van conflicten of het oplossen daarvan.

Effect van gedrag op anderen

Bij ‘rood gedrag’ werken we op !mpulse Kollum met het herstelprotocol. Aan de hand van dit stappenplan leert de leerling verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ‘rode gedrag’ en het effect daarvan op anderen. We informeren ouders/verzorgers van leerjaar 1 tijdens een oudercontactmoment over Herstelrecht en de pedagogische dansvloer. 

Omgaan met elkaar

Overal zijn regels en worden afspraken gemaakt. Regels en afspraken zijn er om het samen leven, wonen en werken voor iedereen goed en plezierig te laten verlopen.

Op !mpulse Kollum zijn de regels en afspraken gebaseerd op de fatsoensnormen. Je vindt ze bij Hoe gaan we met elkaar om.