Waar we voor staan

Onderwijskwaliteit

In ons eigentijds en toekomstbestendig onderwijs wordt opbrengstgericht gewerkt. Het is daarbij van belang dat er hoogwaardige, contextrijke lessen worden aangeboden. Binnen deze lessen wordt een vaste basis gelegd aan kennis en vaardigheden, waarmee leerlingen vakoverstijgend leren denken en werken.

Ook binnen de zogenoemde Flextijd krijgen leerlingen de ruimte en de keuzemogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en verbreden. De heterogeniteit in de verschillende leerjaren wordt hierbij ook ingezet als middel om de leerling uit te dagen.

Meerwaarde

Kennis en vaardigheden van deze eeuw ontwikkelen vanuit eigen mogelijkheden en interesses als leidraad: dat is wat ons curriculum biedt aan onze leerlingen. Dit door eigen creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten.

Bovendien leren onze leerlingen hun persoonlijkheid te ontwikkelen, met vrijheid en verantwoordelijkheid om te gaan en over grenzen heen te kijken. Curriculumonderdelen als Kring, Setting en Community zijn daarvoor uitermate geschikt.

Pedagogisch klimaat

De basis van de omgang met elkaar is herstelrecht. Hierbinnen kan iedereen zich volop als persoon vormen. Denk aan ontwikkeling van identiteit, creativiteit en een gezonde levensstijl.

Ouders/verzorgers zijn partners met een gemeenschappelijk doel. Voor alle betrokkenen is open en transparante communicatie belangrijk.

Ambitieus leerklimaat

Op !mpulse Kollum werken we vanuit een ambitieus leerklimaat. Binnen dit klimaat denken de schoolleiding, teamleden, leerlingen en ouders/verzorgers continu samen na over hoe zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Ook hebben ze een grote bereidheid om zich verder te ontwikkelen en met vernieuwingen aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel: nog beter onderwijs.

Transparantie

Vanuit transparantie verwijzen we ouders/verzorgers en/of leerlingen naar de vergelijkingssite Scholen op de kaart. Deze site biedt interessante informatie over onderwijs en resultaten van alle scholen van voortgezet onderwijs.