Hoe gaan we met elkaar om

Overal zijn regels en worden afspraken gemaakt. Regels en afspraken zijn er om het samen leven, wonen en werken voor iedereen goed en plezierig te laten verlopen.

Op !mpulse Kollum zijn de regels en afspraken gebaseerd op de fatsoensnormen:

 • Je gaat met respect om met elkaar, met je eigendommen en de eigendommen van een ander;
 • je draagt bij aan een goede en veilige sfeer in de school en in de Campus;
 • je communiceert open en groen, je lost problemen op door erover te praten;
 • je bent aanspreekbaar op je gedrag;
 • je komt je afspraken na;
 • je komt op tijd. 

Daarnaast zijn er een aantal praktische regels en afspraken: 

 • Je laat een open en productieve werkhouding zien en je hebt de spullen bij je die je nodig hebt om goed te kunnen werken;
 • tijdens alle roosteronderdelen ben je efficiënt aan het werk en is je planning inzichtelijk voor jezelf en het team;
 • het gebruik van internet is gericht op schoolwerk;
 • tijdens onderwijstijd staat je mobiele telefoon op stil en deze zit in de tas. Gebruik van je mobiele telefoon is functioneel en gaat in overleg met je docent of begeleider;
 • tijdens alle roosteronderdelen ben je in de ruimte die in het rooster staat benoemd;
 • tijdens de KWT wordt er op de werkpleinen gefluisterd, in het stiltelokaal is het stil;
 • tijdens onderwijstijd (les, KWT, Flex, Setting, Community en Kringen) wordt niet gegeten en gedronken. Gezondheidsredenen zijn hierop een uitzondering;
 • drinken neem je mee in een klein, afsluitbaar flesje (max. 0,5l);
 • in de pauzes eet en drink je op de leer- en werkplekken, op het dakterras of op het plein van de Campus;
 • tijdens de pauze ben je niet in de lokalen en in de ruimtes van de Colle;
 • in de kleine pauze blijf je op school. Wil je er in de middagpauze even tussenuit? Dat kan! Zorg er wel voor dat je op tijd terug bent;
 • je maakt er een gewoonte van om de Campus door de zijdeur binnen te komen en te verlaten;
 • je fiets parkeer je achter de Campus tussen de nietjes;
 • wil je gebruik maken van keukenspullen? Neem ze dan van huis mee; 
 • je afval deponeer je in de afvalbak;
 • de Campus en het plein zijn rookvrij;
 • in de ruimtes van de bieb en de Colle ben je te gast.

In gesprek over je gedrag

Wanneer jij je niet aan bovenstaande punten houdt, spreken we je aan op je gedrag of gaan we met jou in gesprek over je gedrag. Word je op grond van je gedrag uit de les verwijderd? Dan vindt er een herstelgesprek plaats waarvan ook je ouders/verzorgers op de hoogte worden gesteld.

Schorsingen

Bij zeer grote overtredingen of herhaalde misdragingen kun je geschorst worden. De schoolleiding bepaalt hoe lang je geschorst wordt. Ook kunnen ze beslissen over of je verwijderd wordt van school.

De schorsingsmaatregel wordt telefonisch en schriftelijk aan je ouders/verzorgers meegedeeld. Deze regeling, ‘Schorsing, verplaatsing en verwijdering’, is te vinden op de algemene website van OSG Piter Jelles en ligt ter inzage op school. 

Je coach neemt in dit kader sowieso contact op met thuis wanneer:

 • Het vermoeden bestaat van ongeoorloofd verzuim (spijbelen);
 • je jonger bent dan 18 jaar en rookt op het schoolplein (want we hebben een rookvrij schoolplein);
 • het vermoeden bestaat dat je onder invloed van of in het bezit bent van drugs of alcohol op school. 

Beschadigingen

Als jij op school al of niet per ongeluk iets beschadigt, dan ben je daar verantwoordelijk voor. Daarom moet jij en/of je ouders/verzorgers de schade herstellen en/of vergoeden. 

Fietsenstalling en parkeren

Als je op de fiets, brommer of scooter naar school komt, stal je deze in de fietsenrekken in de fietsenstalling. Kom je met de auto naar school, dan parkeer je deze op het parkeerterrein van de school. Parkeren voor de uitrit van het schoolplein is niet toegestaan. Dit in verband met de toegang van ambulance en brandweer. 

ICT-reglement

Bij de eerste keer inloggen op ons netwerk, krijg jij als leerling de regels omtrent het ICT gebruik te zien. Wij verwachten dat alle leerlingen zich aan deze regels houden. Het reglement ligt ook ter inzage bij de ICT-afdeling van OSG Piter Jelles.

Bedrijfshulpverlening

Er kunnen helaas altijd ongelukken gebeuren. Daarom is een aantal teamleden aangewezen als bedrijfshulpverlener (bhv’er). Zij zijn speciaal opgeleid, zodat ze ingezet kunnen worden bij brand en het verlenen van eerste hulp.

Mocht een leerling of teamlid eerste hulp nodig hebben, dan kunnen zij terecht bij één van de bhv’ers. Tenminste tweemaal per jaar zal er (aangekondigd of onaangekondigd) een ontruimingsoefening worden georganiseerd om leerlingen en team te kunnen voorbereiden op een ontruiming.