Setting

Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat je leert vanuit je eigen passie en interesse. Tijdens Setting krijg je hier alle ruimte voor. Drie keer per jaar organiseren we voor leerjaar 1 en 2 een Settingweek. Tijdens deze Settingweek werken alle leerlingen in zelfgekozen groepen aan een zelfgekozen onderwerp, rondom thema’s die binnen de leergebieden aan de orde zijn. Dit alles gebeurt onder begeleiding van teamleden.

Verrassende combinaties

Tijdens de Settingweek worden elke keer verrassende combinaties van leergebieden gemaakt, zoals Mens & Maatschappij samen met Sport & Spel, of Mens & Natuur met Kunst & Cultuur.

Inhoud van Setting

Setting houdt in dat leerlingen onderzoeksvragen en doelen opstellen, een planning maken, een onderzoek uitvoeren en vervolgens het eindresultaat presenteren aan medeleerlingen en ouders/verzorgers. Setting sluiten we af met het inleveren van een eindproduct of werkstuk en een presentatie.

Tijdens één van de Settingweken staat het vak Fries in combinatie met een ander vak centraal. Er wordt dan aandacht besteed aan de Friese cultuur en het beheersen van de Friese taal.

Plusdocument

Naast het schooldiploma en de cijferlijst werk je tijdens je schoolperiode ook aan het zogenoemde ‘plusdocument’: een portfolio waaruit blijkt welke (andere) resultaten/vaardigheden en talenten je hebt laten zien. De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de Settingweken worden in dit plusdocument opgenomen.