Activiteiten

Tijdens een schooljaar zijn er veel diverse activiteiten. Hieronder vind je een overzicht met toelichting. Komend schooljaar kan het uiteraard zijn dat het er anders uitziet, in verband met het coronavirus.

Schoolfeest

In overleg met de leerlingen organiseren we jaarlijks een schoolfeest. Meestal is dit een kerstgala dat plaatsvindt in de week voor de kerstvakantie. Voor een schoolfeest wordt entreegeld gevraagd en een leerling mag één introducé meenemen. Een schoolfeest is altijd alcoholvrij.  

Sinterklaasfeest

Het sinterklaasfeest wordt jaarlijks in de Kringen gevierd. 

Presentaties Settingweek

Een Settingweek sluiten we op de laatste middag af met een gezamenlijke activiteit. Denk bijvoorbeeld aan een markt of een podiummiddag, waarbij de eindstukken gepresenteerd worden. Voor deze Settingpresentaties nodigen we het thuisfront uit. 

Sportdagen

Elk jaar organiseren we een aantal sportdagen. We doen dat meestal in de vorm van workshops. Je kunt dan kiezen uit sportieve workshops die gegeven worden door experts. Denk hierbij aan sporten zoals judo, basketbal, voetbal, fitness, yoga, darten en suppen.

Doedag en open dag

Voor de leerlingen van groep 8 van de basisscholen organiseren we een Doedag. De leerlingen kunnen op zo’n dag kennismaken met allerlei vakken die op onze school gegeven worden, zoals Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. Op onze open dag is iedereen die belangstelling heeft voor onze school welkom om onze school te bezoeken en informatie te krijgen. De data van de Doedag en de open dag zijn te vinden op onze website.

Excursies

Tijdens de Settingweken staat er voor leerjaar 1 en 2 een excursie op het programma. Deze excursie staat altijd in het teken van het thema van de Settingweek. Zo hebben we bijvoorbeeld NEMO, het IJstijdenmuseum, AquaZoo, het Noordlease Stadion en het Fries Museum bezocht.

Ook in de bovenbouw gaan leerlingen minimaal eenmaal per jaar op excursie. De excursie staat dan in het teken van een bepaald vak of profiel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bezoek aan de sterrenwacht, het Waddengebied, het gemeentehuis, de rechtbank, het Rijksmuseum of Artis.

Sommige excursies zijn gratis. Voor andere excursies vragen we een bijdrage van de ouders/verzorgers. Deze bijdrage is gemiddeld 70 euro per leerjaar. 

Gastlessen

Meerdere malen per jaar geven experts uit de praktijk gastlessen bij verschillende vakken. Zo delen bijvoorbeeld de politie, de burgemeester, medewerkers van bureau Halt en Tûmba bij ons op school hun praktijkervaring met leerlingen. 

Verkeersveilige school

Bijna alle leerlingen van !mpulse Kollum komen met de fiets naar school. Om de leerlingen bewust te maken van de eventuele risico’s in het verkeer en om te laten zien wat ze zelf kunnen doen om ongelukken te voorkomen, besteden we op !mpulse Kollum jaarlijks volop aandacht aan dit thema.

Friese Fiets APK

Tijdens de Friese Fiets APK worden elk jaar de fietsen van alle leerlingen gecontroleerd. Voldoen ze aan alle eisen? Kleine reparaties worden direct uitgevoerd door een fietsenmaker op school. Is je fiets tiptop in orde? Dan krijg je een felbegeerde OK-sticker op je fiets!

Gastlessen en workshops

Diverse mensen geven gastlessen, waaronder mensen die zelf verkeersslachtoffer zijn geweest. Daarnaast maken we leerlingen bewust van acties en gevolgen in actieve workshops over je gedrag in het verkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van je telefoon en luisteren naar muziek op de fiets.

Verkeersmarkt

Voor leerjaar 1 organiseren we een verkeersmarkt waarbij er allerlei spectaculaire activiteiten te doen zijn in en om de school. ProRail, beheerder van het spoorwegnet van Nederland, geeft speciale workshops over veiligheid langs het spoor. Elk jaar gebeuren er onnodig ongelukken door personen die zich langs het spoor begeven. ProRail gaat in op de risico’s hiervan.

Verkeersveiligheid op de agenda

Verkeersveiligheid is een vast onderwerp op de agenda van onze klankbordgroep en de leerlingenraad. We bespreken hoe we dit onderwerp nog beter kunnen behandelen en we bespreken ook mogelijke gevaarlijke situaties in de omgeving van de school. 

Reanimatie-onderwijs

Niet alleen een diploma op het juiste niveau, maar ook de juiste tools willen we meegeven aan onze leerlingen. Tools om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf, maar ook uit anderen te halen. Tools om een bijdrage te leveren aan een veilige school en omgeving. Daarom is !mpulse Kollum begonnen om alle leerlingen en teamleden te leren reanimeren.

Samenwerkingsovereenkomst met Hartstichting

We hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting. De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken.

De reanimatielessen worden gegeven door eigen teamleden van !mpulse Kollum. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad.

Certificaat en plusdocument

Aan het einde van de cursus ontvangt de leerling een certificaat van de Hartstichting. Deze wordt ook opgenomen in het ‘plusdocument’, de plek om geleerde vaardigheden aan te kunnen tonen die buiten het reguliere vakkenaanbod vallen. We zorgen ervoor dat leerlingen niet eenmalig leren reanimeren, maar dat deze vaardigheid tenminste eenmaal per jaar herhaald wordt. 

Schoolreizen

In de laatste schoolweek staat er traditiegetrouw een schoolreisje op het programma. De afgelopen jaren zijn we met z’n allen naar attractiepark Walibi en Movie Park Germany geweest. In leerjaar 4 vindt de buitenlandreis plaats (Global). Leerlingen gaan dan onder begeleiding van teamleden op schoolreis naar een Europese stad. De invulling van deze buitenlandreis wordt grotendeels zelf door leerlingen georganiseerd. In het kader van internationalisering vindt er tevens een uitwisseling plaats tussen leerlingen van !mpulse Kollum en de St.-Ludgeri-Realschule, een middelbare school in het Duitse Löningen.