Besprekingen van resultaten en ontwikkeling

Om te zorgen dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo snel mogelijk kunnen helpen wanneer er iets aan de hand is, organiseren we per schooljaar acht bijeenkomsten waar we met het team leerlingen bespreken. 

Voortgangsbesprekingen  

In periode 2, 3 en 4 vindt een voortgangsbespreking plaats. We kijken dan naar de voortgang, de ontwikkeling en de resultaten van leerlingen. Het team analyseert met welke leerlingen het goed gaat en over welke leerlingen afspraken moeten worden gemaakt. In dat laatste geval nodigt de coach de ouders/verzorgers en de leerling uit voor een gesprek. Ouders/verzorgers en leerling stellen we na de voortgangsbespreking in de gelegenheid om met de coach en twee (andere) docenten in gesprek te gaan over de behaalde resultaten.   

Overgangsbespreking

Aan het einde van periode 4 vindt een overgangsbespreking plaats. We kijken dan naar de resultaten van de leerlingen. De overgangsvergadering, bestaande uit docenten die aan de desbetreffende leerling lesgeven, bepaalt of de leerling wordt bevorderd op hetzelfde niveau, opstroomt, doubleert of afstroomt. De overgangsnormen die gepubliceerd staan op onze website vormen daartoe de richtlijn.

Ouders/verzorgers van de leerlingen die om wat voor reden dan ook niet aan de overgangsnorm voldoen, nodigt de coach uit voor een gesprek. Aan het eind van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers en leerling de gelegenheid om samen met de coach een eindgesprek te voeren. Een leerling, of in geval van minderjarigheid diens ouder, kan volgens het Reglement overgangsnormen bij de directeur in beroep gaan tegen een beslissing van de rapportenvergadering met betrekking tot de bevordering van de leerling. De procedure beroep tegen besluit met betrekking tot bevordering is gepubliceerd op onze website.