Bevordering

De bevordering vindt plaats op basis van de overgangsnormen per leerjaar. Deze zijn aan het begin van elk schooljaar terug te vinden op onze website, !mpulse Kollum – overgangsregeling.