Missie en doelen

Bij OSG Piter Jelles !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat alle leerlingen een stevig diploma behalen. Zo stromen leerlingen na de schooljaren bij ons goed toegerust door naar het mbo, hbo of wo. Dit betekent dat we goede en actieve vaklessen geven, contextrijke projecten organiseren en begeleiding geven bij het leren. Daarnaast ondersteunen we de leerling extra als dat nodig is.

Maatschappelijk sterk

Naast een diploma op het juiste niveau, willen we onze leerlingen ook tools in handen geven. Dit zodat ze op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf en anderen halen. Daarom vinden we het belangrijk om de leerling goed voor te bereiden op verschillende aspecten. Denk hierbij aan het kiezen van een vervolgopleiding, maar ook op wat zijn of haar plek is in deze moderne, steeds veranderende, samenleving.

Deze samenleving vraagt immers om goed opgeleide, flexibele, empatische, creatieve en mondige mensen. Vaardigheden zoals plannen, organiseren, reflecteren, samenwerken en overleggen krijgen daarom volop aandacht bij ons op school.

Persoonlijke ontwikkeling

Ook de persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal. We zijn een kleine, veilige school waar we iedereen kennen. Iedereen wordt hier gezien en iedereen krijgt de persoonlijke aandacht die hij/zij verdient. We werken hard aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen het team, de leerlingen en de ouders/verzorgers en de leerlingen onderling.

Dit betekent aan de ene kant dat we duidelijk zijn en heldere grenzen stellen en aan de andere kant dat we luisteren naar het verhaal van iedere leerling. Respectvol met elkaar omgaan is bij ons de norm.