Herstelrecht

Herstelrecht is een manier om een gezond sociaal en pedagogisch klimaat neer te zetten. Deze is geïnspireerd op de manier waarop Maori-gemeenschappen in Nieuw-Zeeland omgaan met ongewenst gedrag.

Schade herstellen

Het accent binnen het rechtssysteem van de Maori lag niet, zoals in ons strafrecht, op veroordeling en vergelding, maar op het herstellen van onderlinge relaties en de berokkende schade. Wie in de fout is gegaan heeft het recht in actie te komen, de schade te herstellen, en daarmee zijn plek in de gemeenschap terug te verdienen. Herstelrecht dus.

Richten op onderlinge relaties

Herstelgericht werken draagt bij aan een veilig en duurzaam schoolklimaat. Het richt zich op de relatie tussen leerlingen onderling, teamleden en leerlingen, teamleden onderling en de relatie tussen school, leerling, het thuisfont en de leefomgeving.

Effectief communiceren

We geven onze leerlingen vaardigheden mee om effectief met anderen te communiceren en bij conflicten de focus te leggen op de probleemoplossing. Bij conflicten komen betrokkenen samen en gaan aan de slag met de vragen:

  • Wat is er gebeurd?
  • Wie hebben er schade ondervonden?
  • Wat moet er gebeuren om die schade te herstellen?

Gecertificeerd als voorbeeldschool

!mpulse Kollum is door ECHO, het expertisecentrum voor herstelrecht in het onderwijs, gecertificeerd als voorbeeldschool voor andere scholen in het voortgezet onderwijs. Aan deze ECHO-certificering zijn strikte kwaliteitseisen verbonden.