Community

De laatste week voor de kerstvakantie en de laatste week voor de zomervakantie staan in het teken van een Communityproject. In deze twee Communityweken werk je samen met medeleerlingen van alle leerjaren -in het kader van burgerschap en sociale integratie- aan een gezamenlijk en maatschappelijk project en/of een goed doel.

Aan de slag

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzamelen van goederen voor de Voedselbank, het plein van je oude basisschool opknappen, ondersteunen bij je sportvereniging, computercursussen geven aan ouderen of op een creatieve manier geld inzamelen voor bijvoorbeeld de Hartstichting.

Wat leer je?

Tijdens de Communityweken leer je goed samenwerken, organiseren, overleggen en plannen. Daarnaast leer je hoe je contacten kunt leggen met mensen buiten de school. Tijdens de Communityweken werkt iedere groep samen met een begeleider aan een creatieve, zinvolle en serieuze opdracht. De maatschappelijke stage is opgenomen in de activiteiten in de Communityweken.

Plusdocument

De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de Communityweken neem je natuurlijk ook in je plusdocument op.

Loopbaanontwikkeling (LOB)

Op !mpulse Kollum krijgen leerlingen van de bovenbouw de kans zich verder te oriënteren op hun toekomstige loopbaan. Tijdens de Communityweken krijg je de kans om een groepje leerlingen te begeleiden of zelf buiten de school een stageplek te zoeken die goed bij je past.