Community & Talentweken

De laatste week voor de kerstvakantie en de laatste week voor de zomervakantie staan in het teken van Communityprojecten en talentontwikkeling. In deze twee weken werk je samen met medeleerlingen van alle leerjaren – in het kader van burgerschap en sociale integratie – aan gezamenlijk en maatschappelijke projecten en/of  doelen. Ook ontdek en ontwikkel je tijdens deze weken op verschillende manieren  jouw talententen tijdens het volgen van leuke en interessante talentworkshops aangeboden door leerlingen, team en externe professionals.

Aan de slag

Denk hierbij bijvoorbeeld aan talentworkshops dansen, programmeren, sieraden maken, improvisatietheater, gitaar spelen, keramiek, spinnen of een je eigen track maken onder leiding van een DJ, het verzamelen van goederen voor de Voedselbank, het ondersteunen bij je sportvereniging, koken voor elkaar en voor anderen, computercursussen geven aan ouderen of op een creatieve manier geld inzamelen voor bijvoorbeeld de Hartstichting.   

Wat leer je?

Tijdens de Communityweken leer je goed samenwerken, organiseren, overleggen en plannen. Daarnaast leer je hoe je contacten kunt leggen met mensen buiten de school. Tijdens de Communityweken werkt iedere groep samen met een begeleider aan een creatieve, zinvolle en serieuze opdracht.
Wanneer je in de bovenbouw zit, krijg je tijdens de Communityweken de mogelijkheid een groepje leerlingen te begeleiden of zelf buiten de school een stageplek te zoeken die goed bij jou past.

Portfolio

De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de Communityweken en de Talentweken neem je natuurlijk ook in je portfolio op! In jouw portfolio verzamel je alles wat je tijdens het schooljaar leert, maar niet op je rapport/diploma staat. Aan het eind van ieder schooljaar worden de portfolio’s gepresenteerd aan leerlingen, ouders/verzorgers en teamleden van !mpulse Kollum.

Loopbaanontwikkeling (LOB)

Op !mpulse Kollum krijgen leerlingen de kans zich verder te oriënteren op hun toekomstige loopbaan.
Er wordt in alle leerjaren aandacht besteed aan LOB (loopbaanontwikkeling). Dit gebeurt tijdens de kringen door gebruik te maken van de methode proeftuin. Deze methode besteedt ook aandacht aan stages en rondleidingen in verschillende beroepssectoren. Leerlingen krijgen opdrachten om bijvoorbeeld verschillende bedrijven te onderzoeken en te bezoeken of om beroepsbeoefenaars te interviewen.
Leerlingen krijgen de ruimte om stage te lopen bij een door hunzelf gekozen stageplek. Het voorbereiden van de stage gebeurt ook tijdens de kringen onder begeleiding van de coach.
Leerlingen worden niet verplicht om (maatschappelijke) stage te lopen.