PTO en PTA

In zowel de onderbouw als bovenbouw wordt gewerkt via een programma van toetsing. Deze worden hieronder toegelicht.

Programma van toetsing onderbouw (PTO)

In de onderbouw wordt gewerkt via een programma van toetsing onderbouw (PTO). In dit programma staat voor elk vak of leergebied per periode omschreven:

  • welke stof er wordt behandeld;
  • welke toetsmomenten er zij;
  • en hoe de toetsen worden beoordeeld.

Het PTO is voor leerlingen en ouders/verzorgers inzichtelijk via SOM Today. 

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

In de bovenbouw wordt gewerkt via een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In dit programma staat per periode omschreven welke stof er bij alle vakken wordt behandeld en op welke manier de stof wordt getoetst en beoordeeld.

Alle resultaten die in de bovenbouw worden behaald maken deel uit van het schoolexamen. Aan het begin van het schooljaar -voor 1 oktober- worden de PTA’s en het schoolexamenreglement, waarin de rechten en plichten van de bovenbouwleerlingen staan, gecommuniceerd. Deze worden in de Kring met leerlingen besproken en op een oudercontactmoment met ouders/verzorgers. 

Aan het begin van het schooljaar kun je het PTO en PTA in schematische vorm vinden op de schoolgids.