Aanvraag verlof

Verlof dat buiten de schoolvakanties valt, moeten ouder(s)/verzorger(s) aanvragen bij de directie. Wettelijk gezien kan dit alleen bij: 

  • gewichtige omstandigheden; 
  • bepaalde religieuze feestdagen; 
  • de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan.  Een financiële reden is geen geldig argument voor verlof.

Een uitgebreide toelichting kunt u vinden in het document: Verlofprocedure

Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van verlof is een aanvraagformulier beschikbaar. De directie neemt (eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar) een besluit over een verlofaanvraag van maximaal tien schooldagen. Daarbij moet de directie zich houden aan de bepalingen in de Leerplichtwet.

Aanvraag verlof > 10 dagen

Een aanvraag voor verlof langer dan 10 dagen moet bij de leerplichtambtenaar gedaan worden.