Visie op begeleiding

De mentor heeft dagelijks contact met zijn eigen groep. Dit vormt de belangrijkste basis in de leerlingbegeleiding op De Dyk. De mentor heeft de rol om bijzonderheden goed te signaleren. Hierbij kan het gaan om eenvoudige en ingewikkelde zaken. Voor de reguliere begeleiding is de mentor voor ouders en leerlingen het eerste aanspreekpunt, elke dag opnieuw.

Om de tien weken zijn er leerlingbesprekingen en/of rapportvergaderingen, zodat eventuele problemen bij leerlingen zo snel mogelijk naar boven komen. Begeleiding op maat betekent namelijk ook begeleiding als dat nodig is. Daarom ziet en spreekt de mentor de leerlingen elke dag en overlegt hij met collega’s onmiddellijk als dat nodig is. Als ouder/verzorger hoort u het onmiddellijk als er iets te melden is. Naast persoonlijk leren, ook persoonlijke begeleiding.

In de gevallen waarin de begeleiding voor de mentor te complex wordt worden de medewerkers van Zorg en Begeleiding ingezet.