Lesuitval

Het kan zijn dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland, bijvoorbeeld door ziekte van de docent. Hoe de school hier vervolgens mee omgaat, is verschillend per vestiging. Afhankelijk van het onderwijsconcept van de vestiging, het niveau en het leerjaar van de leerlingen en om welke les het gaat, wordt er gekozen voor een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een andere docent de les overneemt, dat de leerlingen worden opgevangen door een collega of dat de les komt te vervallen.

Meer informatie is dagelijks te vinden op het informatiescherm van De Dyk.