Lesuitval

Het kan zijn dat lessen niet door kunnen gaan zoals gepland, bijvoorbeeld door ziekte van de docent. Als een docent afwezig is wordt de les opgevangen door een andere medewerker in het lokaal of in de aula door de onderwijsassistent. Leerlingen kunnen dan ondanks afwezigheid van de docent, verder met hun weektaken.

Meer informatie is dagelijks te vinden op het informatiescherm van De Dyk.