Lessentabel

Op De Dyk worden lessen gegeven van 45 minuten. De tabel voor de vier leerjaren Mavo en vijf leerjaren Havo vind je in de documenten hiernaast.

De volgende opmerkingen zijn van toepassing op de lessentabel:

  • Het vak Fries wordt alleen in klas 1 gegeven.
  • In de DykDoorbraakWeek wordt het onderwijs anders aangeboden. Dit kan zijn in de vorm van reizen of excursies, projecten, ondersteunende lessen of stages.

Talenturen en keuzevakken

We bieden op De Dyk op diverse manieren ruimte aan talent en ambitie:

  • Invoering persoonlijke keuzelessen in alle leerjaren;
  • tijdens deze lessen kiest de leerling zijn eigen programma. Er is een breed aanbod, gericht op enerzijds ondersteuning en anderzijds op talentontwikkeling;
  • examen in mavo 3: Naast deze potentiële havisten is er nog een groep leerlingen die kunnen excelleren: sommige leerlingen zijn namelijk heel goed in één vak. Ook die leerlingen worden aan het eind van klas 2 gedetermineerd en de mogelijkheid wordt geboden in dat vak al in klas 3 examen te doen.