Zorgteam De Dyk

Soms volstaat de intensieve begeleiding van de mentor niet en heeft de leerling gedurende korte of langere tijd extra ondersteuning nodig heeft. Hierbij kun je denken aan extra hulp bij dyslexie, faalangstreductietraining of begeleiding bij het plannen van huiswerk.

Drie specialisten

Op De Dyk gaat dan het zorgteam aan de slag:

Persoonlijke aandacht en kennis van zaken

De werkzaamheden van onze specialisten zijn erop gericht om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden met leer- of andere problemen. Het team is de spin in het web van mogelijkheden om leerlingen binnen of eventueel buiten de school deskundig te helpen. Ze adviseren en ondersteunen docenten en mentoren in het omgaan met leerlingen die sociaal-emotionele en psychische problemen hebben. Daarnaast ondersteunen ze de mentor tijdens het voeren van gesprekken met ouders.

Verder begeleiden en ondersteunen de specialisten leerlingen met sociaal-emotionele problemen, met een extra ondersteuningsbehoefte en leerlingen met andere bijzondere hulpvragen. Op De Dyk coördineren de pedagogisch specialisten deze vormen van zorg.

Daarnaast zijn er verschillende mensen waar de school en/of de leerling een beroep op kunnen doen: de gedragsdeskundige, de schoolmaatschappelijk werker, de sociaal-verpleegkundige van de GGD en de vertrouwenspersoon. Via het zorgteam zijn deze voor alle leerlingen op een eenvoudige manier bereikbaar.

Voor leerlingen met taalachterstanden als gevolg van herkomst uit een ander land worden NT2 lessen verzorgd. In deze lessen staan vooral de schooltaalwoorden centraal.