Lestijden

1 00:30 09:00 09:30  mentor  mentor  mentor  mentor  mentor
2 00:45 09:30 10:15 P-les P-les P-les P-les mentor
00:05 10:15 10:20 eetdrinkpauze in lokaal
3 00:45 10:20 11:05 1 5 9 13 17
4 00:45 11:05 11:50 2 6 10 14 18
00:30 11:50 12:20 pauze
5 00:45 12:20 13:05 3 7 11 15 19
6 00:45 13:05 13:50 4 8 12 16 20
00:05 13:50 13:55 eetdrinkpauze in lokaal
7 00:45 13:55 14:40 P-les P-les P-les P-les
8 00:45 14:40 15:25 O-les O-les O-les O-les 

Voor alle klassen start de school op hetzelfde moment: op maandag om 09.00 uur. Daarnaast zijn alle klassen ook elke dag tegelijk klaar om 15.25 uur. Er zijn geen tussenuren en lesuitval tijdens deze uren wordt zoveel mogelijk opgevangen.

Openingstijden school

De school is open van 08.00 tot 16.30 uur. De leerling is dan welkom op school en kan zich op diverse plekken aan zijn schooltaken wijden. Het kan ook zijn dat er zaken worden georganiseerd, zoals inhaaltoetsen, herkansingen, bijspijkeruren, gesprekken met de mentor, nablijven, enzovoort. Tussen 08:00 uur en 16:30 uur kan de school de leerling op school inroosteren en kunnen er geen privé-afspraken gemaakt worden.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op de vaste lestijden:

  • Als er op één dag meerdere docenten afwezig zijn (door ziekte of andere oorzaken) lukt het niet meer om alle lessen op te vangen. Het kan dan zijn dat een tussenuur ontstaat of een begin- of eind uur uitvalt.
  • Studiedagen voor personeel. Tijdens deze dagen zijn leerlingen geheel of gedeeltelijk vrij. Op de jaarkalender zijn deze dagen aangegeven.
  • Tijdens De DykDoorbraakWeken.