Visie op leren

De Dyk gelooft in maatwerk: ons onderwijs stemmen we graag af op de behoefte van de individuele leerling. Denk aan ruimte voor niveau- en tempodifferentiatie, ruimte voor eigen keuzes en ruimte voor eigen talent. Dit betekent ook dat de leerling een verantwoordelijke rol krijgt in zijn/haar eigen leerproces. Jij als leerling vult deze verantwoordelijkheid steeds verder in, in dagelijks overleg met de mentor.

Veilige omgeving

De Dyk is een kleinschalige school voor mavo en havo. De pedagogische relatie tussen leerling en docent staat centraal: ‘gekend worden’, ‘er mogen zijn’, ‘wederzijds vertrouwen’ en ‘hoge verwachtingen’ zijn hierbij kernbegrippen. Docenten die hun vak verstaan en het leerproces kunnen begeleiden geven hier onderwijs. De zorg is op maat en wordt ingevuld door daartoe opgeleide vakmensen.

Verbinden

Als school zijnde, vinden we het bij De Dyk belangrijk om te verbinden. Wij verbinden:

  • Onderwijsinhoud aan de normen en waarden die wij belangrijk vinden en aan de wereld om ons heen;
  • de vakken aan elkaar, er is samenhang;
  • de leerling aan zijn verantwoordelijkheid voor zijn schoolloopbaan, aan zijn talenten en aan zijn verantwoordelijkheid als burger;
  • de ouders aan de schoolloopbaan van hun kind;
  • onszelf aan onze voorbeeldrol, ook op het gebied van leren en ontwikkelen.

Vernieuwend

In ons onderwijs houden we rekening met verschillen tussen leerlingen. Voor meer dan 30 procent kiezen leerlingen hun eigen rooster. Denk bijvoorbeeld aan meer of minder lessen van een bepaald vak en meer of minder ondersteuning. De leerling kiest zo zijn/haar eigen tempo en bijvoorbeeld eerder examen doen voor een bepaald vak.

De Dyk speelt in op de digitalisering van de samenleving. We maken gebruik van nieuwe informatiedragers, zoals PC’s, netbooks, laptops, tablets of de opvolgers daarvan. De Dyk combineert kerndoelen en eindtermen met vaardigheden die passen bij deze tijd en maatschappelijk relevant zijn – de 21st century skills.