Jaarkalender

Op deze pagina vind je de jaarkalender van 2024-2025. Het kan zijn dat er in de loop van het jaar wijzigingen zijn. Dit vermelden we dan in de OuderInfo. Let er dus op dat het ophangen van deze jaarkalender kan leiden tot misverstanden.

DykDoorbraakWeek (DDW)

Het jaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer tien weken. Aan het einde van elke periode is er een DykDoorbraakWeek, aangeduid met DDW. In die weken zijn er geen gewone lessen, maar zijn er projecten, excursies, stages, schoolreizen, toetsen en examens. Samenwerken, presenteren en andere vaardigheden komen dan goed aan bod. Over het algemeen hebben de leerlingen van klas 1, 2 en 3 in zo’n DDW één vrije dag, de andere 4 dagen duren van 08.30 tot 12.15 uur. Bij excursies en reizen gelden natuurlijk andere tijden.