Onderwijs

Onderbouw

In de klassen één en twee zitten leerlingen met mavo en havo advies bij elkaar in één klas. Beide niveaus hebben dezelfde lessentabel. Hierdoor is het overstappen van niveau gedurende een schooljaar geen probleem en hoeft er niet van klas gewisseld te worden. Aan het einde van klas twee wordt het definitieve vervolg bepaald.

Mavo en Havo

Op De Dyk kun je terecht met een mavo-, mavohavo- en een havo-advies. De Dyk staat garant voor maatwerk: je kunt elk vak volgen op een hoger niveau. Aan het eind van klas 2 maak je de keuze: ga je voor het examen mavo of kies je voor havo 3?

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de praktijk van gedifferentieerd examen doen eruit ziet. Tegen de tijd dat onze havo-instroom richting het examen gaat zal een en ander vermoedelijk wel duidelijk zijn.

Maatschappelijk stage

Wettelijk bestaat de maatschappelijk stage niet meer. De Dyk hecht veel waarde aan het opdoen van allerlei vaardigheden gedurende een stageperiode. In klas drie mavo en in klassen drie en vier havo gaan de leerlingen minimaal één week op stage. Indien de leerling vaker op stage wil en de prestaties voldoende zijn is dit bespreekbaar.

Fries

In klas één wordt aan alle leerlingen één uur Fries per week aangeboden. Het leerstof aanbod wordt afgestemd op de leerling.

Vier centrale aspecten

Op De Dyk staan in het onderwijs vier aspecten centraal.

Mentor
We hechten veel waarde aan het contact en de begeleiding door de mentor. De leerling ziet de mentor iedere ochtend het 1e lesuur. Hierbij worden zaken behandeld zoals coaching, informatie verstrekken, begeleiden, LOB etc.

Keuzelessen

“Als je leerlingen gelijke kansen in het onderwijs wil bieden, dien je ongelijk onderwijs aan te bieden”

Op basis van dit statement is het onderwijs op De Dyk georganiseerd. Iedere week opnieuw kiezen leerlingen acht lessen naar eigen behoefte en inzicht. De ene leerling heeft aan twee lessen Geschiedenis genoeg, een ander kiest nog twee extra lessen. De mentor begeleidt dit proces.

Bioritme rooster
Leerlingen hebben een ander bioritme dan een volwassene. Een leerling komt later op gang. In ons rooster houden we hier rekening mee. De mentor begint om 9.00 uur en de eerste reguliere lessen pas na tien uur.

Presteren en belonen
Als leerlingen goed presteren worden ze beloond. Niet alleen met goede cijfers, maar ook met vrij tijd. Bepaalde uren aan het begin en/of einde van de dag komen dan te vervallen.