CUP (contact uren planner)

CUP is een digitale site waar leerlingen hun persoonlijke rooster plannen. Een belangrijke pijler van het onderwijs op de Dyk. In wekelijks overleg met de mentor vult de leerling zijn eigen verantwoordelijkheid steeds verder in.