Zorg en zorgteam

Bij De Brêge zetten we verschillende teams en mensen in om ervoor te zorgen dat de leerlingen bij iemand terecht kunnen met eventuele problemen. Daarnaast willen we een omgeving creëren waarbij zorg altijd geleverd kan worden en leerlingbegeleiding voorop staat.

Zorgfunctionaris

Bij De Brêge is een zorgfunctionaris aanwezig. De zorgfunctionaris is onder meer verantwoordelijk voor het uitzetten van speciale zorg voor een leerling en voor de contacten met externe zorginstanties.

Zorgadviesteam

Maandelijks komt het zorgadviesteam bijeen. In dit overleg worden leerlingen met een specifieke, dikwijls problematische zorgvraag, besproken. De zorgfunctionaris neemt deel aan dit overleg, evenals de schoolarts en leerplichtambtenaar. De mentor draagt leerlingen aan voor dit overleg.

Daarnaast worden leerlingen besproken tijdens de groepsleerlingbesprekingen en (incidenteel) tijdens teambesprekingen.

Commissie van Onderzoek

In de leerlingbegeleiding speelt ook de Commissie Van Onderzoek (CVO) een rol. Bij problemen kan deze commissie een rol spelen naar de leerling en/of ouders/verzorgers en eventuele trajecten buiten de school. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een andere instelling.