Activiteiten

Aan het begin van het schooljaar is er voor alle groepen een introductiedag. Om de leerkrachten en de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen met elkaar in contact te brengen organiseren we vanuit De Brêge in september een bijeenkomst.

Excursies en schoolreizen

Verschillende excursies maken deel uit van het lesprogramma. Hieronder vallen bezoeken aan musea, tentoonstellingen, bedrijven, natuurexcursies en dergelijke. Elk jaar gaan de leerlingen op schoolreis. Afhankelijk van de bestemming kan het gaan om eendaagse of een meerdaagse reis van twee, drie of vier dagen.

Vieringen

In december ontvangen we Sinterklaas op school en vlak voor de kerstvakantie vindt een feestelijke Winterfair plaats. Op de laatste schooldag van het jaar luiden we de zomervakantie in met de jaarlijkse atletiek dag en barbecue.

Sport

Er worden verschillende sportevenementen georganiseerd, waaronder een survival dag voor de hele school. Daarnaast organiseren we verschillende sportdagen in samenwerking met andere Pro-scholen. De maand januari staat in het teken van de denksport dammen.