Activiteiten

Aan het begin van het schooljaar zijn er voor alle groepen introductiedagen met sport en spel. Om de leerkrachten en ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen met elkaar in contact te brengen organiseren we vanuit De Brêge in september een instuif.

Excursies en schoolreizen

Verschillende excursies maken deel uit van het lesprogramma. Hieronder vallen bezoeken aan musea, tentoonstellingen, bedrijven, natuurexcursies en dergelijke. Elk jaar gaan de leerlingen op schoolreis. Afhankelijk van de bestemming kan het gaan om eendaagse of een meerdaagse reis van twee of drie dagen.

Vieringen

In december vieren we Sinterklaas met een eigen invulling per klas. Vlak voor de kerstvakantie houden we een feestelijke Winterfair en andere activiteiten in het teken van winter/kerst/feestdagen. Op de laatste schooldag van het jaar luiden we de zomervakantie in met de jaarlijkse sport- of survivaldag en barbecue.

Sport

Er worden verschillende sportevenementen georganiseerd, waaronder een survival dag voor de hele school. Daarnaast organiseren we verschillende sportdagen in samenwerking met andere Pro-scholen. De maand januari staat in het teken van de denksport dammen.