Onderwijstijd

Hoeveel uur een leerling lessen moet volgen, is landelijk geregeld in een wet (de Wet op de Onderwijstijd). Zo is het voor leerlingen in het praktijkonderwijs verplicht dat zij minimaal 1000 uur per jaar onderwijstijd hebben.
De nieuwe wet biedt daarbij ruimte aan scholen om deze uren onderwijstijd passend in te vullen.

Op basis van visie

De onderwijstijd wordt bij elke school ingevuld op basis van de visie van de school. Zo ook bij het praktijkonderwijs. Stages, excursies en buitenactiviteiten vanuit school gelden als onderwijsactiviteiten en vallen onder onderwijstijd.

Bij De Brêge hebben leerlingen in de onderbouwklassen meer dan de verplichte 1000 uren les (1066 klokuren voor de 1e en 2ejaars). Zij starten elke schooldag met een half uur bij hun coach.
Vanaf 15 jaar is de richtlijn dat leerlingen 1 dag per week gaan stagelopen buiten school. Vanaf 16 jaar gaan we uit van 2 dagen stage en bij 17/18-jarigen gaan we uit van 3 dagen stage per week.

Hoe de lessen per leerjaar worden ingevuld, is te zien in de lessentabel.

Vakantiedagen

In de wet is ook geregeld hoeveel vakantiedagen een school mag plannen. De medezeggenschap controleert, adviseert en stemt in met onderwijsvisies, geplande lesuren en lessentabellen.
Schoolvakanties en vrije dagen zijn te vinden op onze website, in de vakantieregeling en op de Ouderjaarkalender van dit schooljaar.