Pestcoördinator

Binnen De Brêge is de heer E. Al (eal@pj.nl) de pestcoördinator. De Pestcoördinator zorgt ervoor dat er aandacht is voor normen, waarden en omgangsvormen. Gedragsregels worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen (door de mentor) en alle medewerkers (door de Pestcoördinator) doorgenomen. De gedragsregels vind je bij de Gouden Regels.

Pestgedrag herkennen

Alle medewerkers zijn alert op pestgedrag. School maakt omstanders ook verantwoordelijk voor pestgedrag en leert leerlingen pestgedrag te herkennen. Elk signaal van pesten nemen we bij De Brêge serieus. Ook ouders/verzorgers betrekken we hier zoveel mogelijk bij. Hoe er met pesten wordt omgegaan, staat beschreven in het pestprotocol.

Leerlingtevredenheid

Verder brengen alle scholen van OSG Piter Jelles jaarlijks de sociale veiligheid in kaart door middel van onderzoeken naar leerlingtevredenheid . De resultaten hiervan zijn te vinden op de schoolpagina op Scholen op de Kaart.