School

OSG Piter Jelles De Brêge is een school die optimaal rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Dit doen we door te werken met individuele ontwikkelingsplannen. Hierbij ligt de nadruk meer op het aanleren van vaardigheden, dan op het vergaren van kennis. Individuele handelingsplannen zijn een belangrijk instrument in elk ontwikkelingsplan.

Tijdens de lessen gaan we bij De Brêge uit van een individuele aanpak, met als uitgangspunt het individueel ontwikkelingsplan (IOP) van elke leerling. Iedere leerling is uniek, zit op een eigen ontwikkelingsniveau, heeft een eigen werk- en leertempo en een eigen toekomstperspectief. We streven ernaar om in het onderwijs hier zoveel mogelijk op aan te sluiten. Het is de bedoeling dat de leerlingen steeds zelfstandiger hun taken oppakken en afmaken