Stage

Leerlingen gaan vanaf het begin stage lopen ter voorbereiding op latere arbeid. In eerste instantie gebeurt dit in en om school bij de Maatschappelijke stage (MAS) en de interne taken, zoals de koffieronde en de uitleen.

Interne stage

Daarna volgt een interne stage. Dit is een stage in de school in een van de richtingen groenvoorziening, techniek, winkel, keuken/catering of schoonmaken in de groothuishouding. De interne stage is vooral bedoeld om de werkhouding van de leerlingen in kaart te brengen en te ontwikkelen.

Externe stage

Vanaf 15 jaar gaan de leerlingen op stage buiten school, de externe stage. In verschillende bedrijven ontwikkelen de leerlingen dan de werkgeschiktheid verder, aan de hand van een BORIS certificeringstraject. Uiteindelijk moet dit leiden tot een plaatsingsstage, van waaruit de leerling kan uitstromen naar een baan.

Stagebureau

Voor de begeleiding van de leerlingen die extern stage gaan lopen kent De Brêge het Stagebureau. Dit wordt bemand door stagecoaches:

  • Dhr. Post
  • Mw. Snijder
  • Mw. Willemse

Het Stagebureau is telefonisch bereikbaar via de telefoonnummers 058 – 8801 254 en 058 – 8801 255 of via het schoolnummer 058 – 8801 250. In dringende gevallen, buiten schooltijd, kan er gebeld worden naar 06 – 51408585 of 06 – 21883158.