Praktische zaken

Hieronder worden een aantal praktische zaken toegelicht.

Ziekte

Als een kind ziek is, of om een andere reden afwezig zal zijn, moet een ouder/verzorger dat zo tijdig mogelijk melden. In ieder geval vóór 8.30 uur via het telefoonnummer van de school: 058 – 8801 250.
Let op: een leerling die op een stagedag ziek is of echt niet aanwezig kan zijn, moet dit ook op stage melden. Dat wil zeggen: zo vroeg mogelijk telefonisch bij zijn praktijkbegeleider van het stagebedrijf (laten) melden.

Goede laptop

Met het coronavirus zijn er maatregelen opgesteld door de overheid. We weten niet hoe lang deze in stand blijven of weer van kracht worden. Daarom is het wenselijk dat iedere leerling een goede laptop tot zijn/haar beschikking heeft.

Mocht dit problemen opleveren, dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met Stichting Leergeld Leeuwarden.

Kluisjes

Onze school heeft geen garderobe. Elke leerling heeft een kluisje voor het opbergen van de jas, sportkleren, eten en drinken. De kluisjes sluiten af met een cijferslot, zodat de leerlingen geen kluissleutel kwijt kunnen raken.

Overblijven

In de middagpauze kunnen de leerlingen in onze schoolkantine of op het plein hun meegebrachte boterhammen eten. In de kantine kunnen leerlingen terecht voor thee, koffie, icetea, vers bereide gezonde specials, een broodje kaas of ham en fruit (waaronder gratis schoolfruit). De verkoop in de kantine is in de pauzes tot 13.00 uur.
Sinds 2018 zijn we officieel een Gezonde School. We stimuleren dat leerlingen gezonder eten en voldoende bewegen.

Stalling

De leerlingen moeten hun fietsen, brommers en scooters – voorzien van een deugdelijk slot – op de aangewezen plaatsen stallen. Fietsen, brommers en scooters moeten altijd op slot staan. De school is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of diefstal.

Sportkleding

Voor de sportlessen is sportkleding verplicht. Deze kleding bestaat uit een sportbroek, een T-shirt en sportschoenen met een lichte zool, die niet op straat gebruikt zijn en die geen strepen op de vloer achterlaten.

Schoolpasje

Aan het begin van het schooljaar komt de schoolfotograaf op school om pasfoto’s en klassenfoto’s te maken. Deze foto’s kunnen ouder(s)/verzorger(s) bestellen. Als extra levert de schoolfotograaf ook schoolpasjes. Dit schoolpasje moet de leerling dagelijks bij zich hebben. Het pasje is ook nodig voor de toegang in de mediatheek.

Digitale veiligheid

OSG Piter Jelles heeft een protocol voor het gebruik van e-mail en internet door de leerlingen. Hierin staan gedragsregels voor leerlingen over verantwoord e-mail- en internetgebruik en regels over de controle hierop. Onrechtmatig gebruik van de voorzieningen, in strijd met de wet of maatschappelijke zorgvuldigheid, is verboden. Als een leerling desondanks vervelende berichten ontvangt, meld dat dan bij de coach.
Het protocol ligt ter inzage op school. Daarnaast kun je op de algemene Piter Jelles website de regels nalezen in het document ‘Schoolveiligheid en klachtenregeling’.

Telefoongebruik

Over het telefoon gebruik binnen de Brêge is besloten om na de zomervakantie de telefoons niet meer zichtbaar te hebben in de school. Tijdens pauzes mag de telefoon gebruikt worden, maar binnen de lessen niet. Wij willen als school vast inhaken op het advies van de minister, dat gaat komen in het nieuwe jaar 2024. 

  • Geen telefoon in de klas tijdens de lessen.
  • Geen telefoon zichtbaar in de klas mits deze nodig is tijdens de les.
  • De telefoon in de tas of in het eigen kluisje.

Lesuitval

Het Praktijkonderwijs probeert ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk lessen uitvallen. Bij ziekte van een docent worden de lessen indien mogelijk overgenomen door een collega. Teamvergaderingen, leerlingenbesprekingen en scholing van docenten vinden zo veel mogelijk plaats na de lestijden. Helaas is deze opvang van leerlingen niet altijd mogelijk.

Vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd is alleen een uitzondering mogelijk als er in verband met het beroep van één van de ouders geen andere mogelijkheid is. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Met vragen hierover kunt u contact opnemen met de directeur.