Dagelijkse praktijk

Om goed op de hoogte te zijn van de dagelijkse praktijk bij De Brêge, geven we hier informatie over bijvoorbeeld ziekmelden, de schooltijden die we hanteren, activiteiten die bij De Brêge plaatsvinden en informatie over financiën, zoals de ouderbijdrage.