Zorg en Begeleiding

Bij De Brêge zorgen we voor een veilige en prettige leeromgeving voor onze leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers. Hoe we dat doen, is te lezen bij Pedagogisch klimaat.

Daarnaast werken we met Gouden Regels. Leerlingen kunnen met problemen altijd terecht bij hun coach en wanneer nodig bij de pestcoördinator of de vertrouwenspersoon.