Communicatie

De coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Alle dagelijkse bijzonderheden kunnen met hem of haar besproken worden.

Ouderjaarkalender

Alle geplande activiteiten zijn te vinden op de ouderjaarkalender. Denk aan de kennismaking in september, schoolreizen, de (feestelijke) ouderavond, de winterfair en vrije dagen en middagen. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen deze kalender per mail en zodra de kalender beschikbaar is, is deze te vinden op Ouderjaarkalender.

Verder ontvangen ouder(s)/verzorger(s) informatie over bijvoorbeeld oudergesprekken, schoolreizen of bijzondere activiteiten per mail of brief. Indien nodig neemt de coach telefonisch contact met ouder(s)/verzorger(s) op.

Facebook

Onze activiteiten zijn ook te volgen op Facebook: De Brêge / OSG Piter Jelles. Hier zijn vrijwel wekelijks nieuwtjes te vinden, met foto’s die leuk en geschikt zijn om te delen.