Financiën

Ouderbijdrage De Brêge 2024-2025

Activiteit Kosten
Leerlingenactiviteiten buiten het onderwijs (bijv. introductie) €3,50
Jaarafsluiting, Sinterklaas, Winterfair €9,00
Feestelijke avond €3,50
Sportactiviteiten €4,00
Excursies €5,25
Totaal €25,25

De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens hangt op geen enkele manier af van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n). De factuur voor de ouderbijdrage wordt in de maand oktober naar de ouders/verzorgers verstuurd. Dit gebeurt zoveel mogelijk per mail. Voor meer informatie zie ook de pagina over de ouderbijdrage in de overkoepelende schoolgids.

Daarnaast krijgen ouders/verzorgers een aparte rekening voor een schoolreis. Schoolreizen gaan pas door als 90 procent van de ouders de rekening heeft betaald. Het gaat om de volgende bedragen:

Groep 1 – Schoolreis €35,00
Groep 2 en 3 en S-klas – Schoolreis €35,00
Bovenbouw Sectoren – Schoolreis €150,00