Financiën

Ouderbijdrage De Brêge 2020-2021

Activiteit Kosten
Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor de leerling €2,25
Leerlingenactiviteiten buiten het onderwijs (bijv. introductie) €3,50
Jaarafsluiting, Sinterklaas, Winterfair €9,00
Feestelijke avond €3,50
Sportactiviteiten €4,00
Excursies €5,25
Totaal €27,50

De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens is op geen enkele manier afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n). In de maand oktober volgt een factuur die digitaal aan de ouders/verzorgers wordt verstrekt.

Naast bovengenoemde jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage dienen de ouders/verzorgers nog rekening te houden met de volgende kosten die afzonderlijk in rekening worden gebracht:

Groep 1 – Schoolreis €35,00
Groep 2 en S-klas – Schoolreis €35,00
Bovenbouw Sectoren – Schoolreis €150,00