Financiën

Ouderbijdrage De Brêge 2023-2024

Activiteit Kosten
Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor de leerling €2,25
Leerlingenactiviteiten buiten het onderwijs (bijv. introductie) €3,50
Jaarafsluiting, Sinterklaas, Winterfair €9,00
Feestelijke avond €3,50
Sportactiviteiten €4,00
Excursies €5,25
Totaal €27,50

De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens hangt op geen enkele manier af van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n). De factuur voor de ouderbijdrage wordt in de maand oktober naar de ouders/verzorgers verstuurd. Dit gebeurt zoveel mogelijk per mail. Voor meer informatie zie ook het protocol vrijwillige ouderbijdrage op de website van OVO Fryslân-Noord.

Daarnaast krijgen ouders/verzorgers een aparte rekening voor een schoolreis. Schoolreizen gaan pas door als 90 procent van de ouders de rekening heeft betaald. Het gaat om de volgende bedragen:

Groep 1 – Schoolreis €35,00
Groep 2 en 3 en S-klas – Schoolreis €35,00
Bovenbouw Sectoren – Schoolreis €150,00