Kernopdracht

OSG Piter Jelles De Brêge is een school die optimaal rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Dit doen we door te werken met individuele ontwikkelingsplannen. Hierbij ligt de nadruk meer op het aanleren van vaardigheden, dan op het vergaren van kennis. Individuele handelingsplannen zijn een belangrijk instrument in elk ontwikkelingsplan.

Deskundigen

Naast het onderwijzend personeel maakt de school waar nodig gebruik van de diensten van specifieke deskundigen.

Regelmaat en duidelijkheid

We werken in een gestructureerde, veilige leeromgeving met regelmaat en duidelijkheid. In het onderwijsprogramma besteden we veel aandacht aan normen en waarden, waarbij respect voor elkaar en anderen een belangrijke plaats inneemt.

Overzicht in contacten

Het aantal docenten waarmee de groep/leerling te maken krijgt wordt zoveel mogelijk beperkt. Elke groep heeft een eigen coach, die een groot deel van de lessen in de groep verzorgt.