De Brêge

OSG Piter Jelles De Brêge is een school die optimaal rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Dit doen we door te werken met individuele ontwikkelingsplannen. Hierbij ligt de nadruk meer op het aanleren van vaardigheden, dan op het vergaren van kennis. Individuele handelingsplannen zijn een belangrijk instrument in elk ontwikkelingsplan. Meer informatie over De Brêge vind je op de volgende pagina’s: